no alt text set

Pris: 4900 SEK

(Info in Eng below)

Välkommen till en helg med yoga och löpning i naturskön omgivning!

Föreställ dig att du vaknar upp i stillhet och är utvilad till en omfamnande morgonstund med ett uppdukat frukostbord som ger dig allt din kropp och själ kan önska sig.

Här kan du nu låta din kropp starta upp i en miljö som inspirerar till fysisk rörelse såväl som till stärkande andetag med frisk havsluft i lungorna. 

På en plats i skärgården får vi uppleva hur naturen omsluter oss, när vi släpper våra kroppar, sinnen och fötter fria. 

Vår bas är rofyllda Rönneberga som ligger på Lidingös natursköna norra udde. Vi njuter av en avslappnad miljö där havsbad, SPA, utomhuspool och bastu blir naturliga inslag under helgen. När du behöver en stund för dig själv finns möjlighet till promenader längs vattnet, meditation vid bryggan eller varför inte ta med dig en bok till loungen med utsikt över vattnet.  

Vi växlar stillheten med lekfullheten då vi nyfiket utforskar stigarna utmed vattnet, såväl som i det omgivande naturreservatet. 

Under helgen kommer du att serveras ett brett utbud fyllt av träning, välgörande yogaklasser och variationsrika löppass där vi tillsammans springer ut i det fria och hittar glädje i löpsteget. Du kommer även att få med dig alla redskap för att utvecklas som löpare. Löpning handlar för de flesta om att uppnå njutning innan, under och efter träningen. Vi hjälper dig som har svårt att tycka om löpning till att älska varje steg. Är du redan en passionerad löpare kommer vi att hjälpa dig i din utveckling att förbättra dina resultat och se till att du håller dig skadefri livet ut. Alla kan bli en bättre löpare – oavsett om du är nybörjare, motionär eller elitlöpare. 

En av de bästa komplimenterande träningsformerna för löpare sker genom yogans välgörande andningstekniker samtidigt som du mjukar upp ledrörligheten och stärker kroppens så viktiga core-muskulatur. Yoga handlar om att rota våra fötter, vilket är förutsättningen för att kunna röra oss med kontakt inifrån och ut, vara inkännande och låta rörelsen bli frigörande. Under helgen hjälper vi dig att förstå att yoga är mer än yogapositioner “ asanas”. Vi utforskar nyfiket hur kroppen rör sig i olika plan, där din kropp är i flöde istället för instängd i givna strukturer. Vi bjuder in dig till en ny dimension inom yoga – det lekfulla och nyfikna perspektivet som vi ofta glömmer bort.

Helgen innehåller: Inspirerande workshops – Andnings- och rörlighetsövningar och en introduktion till meditation – Fundamentala och livsbejakande morgonsekvenser i yoga som du kan ta med dig hem – Genomgång av kroppen, foten och vårt medfödda biomekaniska rörelsemönster – Videoanalys av löpsteget före/efter – Vitala övningar för att förbättra styrka, flexibilitet, balans, rytm och löpkänsla – Hur vi når våra mål, resultat och framsteg och upprätthåller välmåendet hela livet igenom.

Innan du packar väskan och reser hemåt efter en underbar helg tillsammans med de andra deltagarna, kommer du få med dig en härlig känsla och en glädje av att fortsätta röra på din kropp även lång tid efter hemkomsten!

För vem? Denna helg är för dig som är van löpare såväl som nybörjare. Du kan ha erfarenhet av yoga eller så är du fullständig nybörjare. Vi utgår tillsammans ifrån var du befinner dig.

Vad ingår? 

  • Enkelrum + helpension fre em (ca kl 15:30) till sön lunch (vi avslutar ca kl 17:00) på rofyllda Rönneberga på Lidingös natursköna norra udde.
  • Yoga, meditation, löpning, lekfulla träningspass, föreläsningar och individuell coaching

När? 2-4/9 (fre kl 15:30-sön kl 17:00)

Pris? 4900 SEK

Bokning? Du anmäler dig genom att maila hi@wingsbybella.com . Anmälan är bindande. Anmäl gärna kostpreferenser samt om ni önskar dubbelrum istället för singelrum.

Hur tar jag mig till Rönneberga på Lidingö? 

För att åka kommunalt till Rönneberga ta T-bana till Ropsten och sedan buss 204 mot Elfvik. Hållplatsen ligger vid ca 450 från infarten till Rönneberga och heter Lovik. Bussresan tar ca. 20 minuter.

Om du kommer med bil åker du över Lidingöbron, håller höger körfält och följer skyltarna mot Elfvik. Fortsätt på samma väg i ca. 10-12 minuter. Det står skyltat Rönneberga på höger sida där man svänger av till anläggningen.

Vem är Sebastian See?

Med en bred bakgrund inom sportens värld både som professionell coach och utövare har Sebastian provat på de flesta sporter. Som en mycket uppskattad föreläsare och professionell coach inom löpning, biomekanik och fotkunskap blir han ofta inbjuden i forum som rör de mesta inom träning och hälsa. Genom att coacha allt från motionärer till professionella utövare inom framförallt löpning finns det många insikter som han gärna delar med sig av. Att maximera individens resultat, utan att behöva prestera på max varje dag, är just det som motiverar honom till att hjälpa klienter framåt för att uppnå sina innersta önskningar. Löpning är människans mest fundamentala grundrörelse och gör vi det på rätt sätt kommer hälsan att bibehållas och skaderisken att minimeras. Då kommer löparglädjen att hålla i sig för resten av våra liv. Eller som han också brukar säga: “En funktionell kropp förlänger livet!“

Vem är Isabella Habijan?

Isabella vurmar för följande saker i livet: att leva livet i rörelse, att möta människor, förstå deras drivkrafter och frigöra sinnet genom dansen. Hon älskar att inspirera sina deltagare och hjälpa dem att hitta kontakt med sig själva på hennes AntiGravity®-, dans- eller yogaklasser. Hon tror att en av vägarna till att blir lyckligare är att lyssna inåt och nyfiket utforska den väg hjärtat guidar oss. Förutom att utbilda instruktörer i AntiGravity® Aerial Yoga, instruerar Isabella bl a yoga på SATS. Isabella driver sitt egna företag Wings by Bella, föreläser och anordnar egna retreat och workshops både i Sverige och utomlands.

Varmt välkommen till en oförglömlig upplevelse!

Isabella & Sebastian

Most welcome to a weekend full of yoga and running in marvelous surroundings!

Follow us to a magic place just by the sea in the Stockholm Archipelago. We meet on the paths and docks along the sea  in order to spend a whole weekend together. Focus lies on celebrating to be alive, fully enjoy life and curiously explore yourself. This Running and Yoga weekend is a unique opportunity to curiously explore running, AntiGravity® Yoga, Yin Yoga and meditation together. We discover the beautiful untouched nature of Lidingö, beautiful running paths along the sea and in the surrounding nature reserve.

Imagine waking up in silence to a cosy and embracing morning, enjoying a fully set breakfast table that has everything your body and soul could wish for. We gather in a magical place in the archipelago of Stockholm that inspires physical movement – where we set our feet free and let our minds discover an inner calm with dips in the sea, enjoying a sauna, relaxing by the pool and nice walks along the coast and in the woods.  We shift back and forth between the tranquillity of the yoga mat with playfulness – both in the AntiGravity hammock and by going on runs of discovery along on the paths by the coast and in the surrounding nature reserve. Before packing our bags and travelling home after a fantastic weekend with the other participants, a wonderful feeling and joy will resonate throughout you and you will continue to move your body even long after your return home.

Enjoy a weekend fully focused on yourself in a beautiful place in the archipelago. Every human being has several talents/abilities that we normally do not develop fully. Here you will have the possibility to curiously explore what is making you feel alive, what your heart beats for and enjoy life fully. We open our wings, feel the wind, jump and elevate together. We celebrate that we are alive.

Level? This weekend is for those who are experienced runners as well as beginners. You may have some experience with yoga or AntiGravity®️ Yoga, or you are a complete beginner. We start with the level you are at and grow from there.

What is included? 
Single room and full board Saturday morning to Sunday lunch at peaceful Rönneberga on the north peak of Lidingö.
Yoga, meditation, running, playful movements, workshops and individual coaching.

When? 2-4/9 (Fri ~ 15:30 – Sun ~ 17:00)

Contact /booking
The registration is binding.
To register, please email hi@wingsbybella.com. By registration, please tell us your food preferences, which flight you choose and your experience of running and yoga.

During the weekend you will experience a wide range of functional workouts, invigorating yoga classes as well as diverse runs where we together run in the natural surroundings and find joy in every step. You will also have access to all the tools to develop as a runner. For most people, running is about getting pleasure before, during and after a run. We help those who find it difficult to love every phase of running. If you are already a passionate runner, we will also help you in your development to improve your results and give you the best tools to stay injury-free in the long-term. Everyone can be a better runner – regardless if you are a beginner, a regular enthusiast or an elite runner.

One of the most evolving forms of becoming a better runner is through the beneficial breathing techniques of yoga. Through yoga we soften not only our thoughts but our joint mobility increases and we strengthen our body’s vital core muscles. Yoga is about finding our feet and balance, which is the prerequisite for being able to move with contact from the inside and out – to be mindful and to let the movement become liberating. In addition to this, you’ll get to try a new yoga genre, AntiGravity®️ Aerial Yoga, and the opportunity to curiously discover the air and how the body moves in all directions of open space. We help you understand how yoga is much more than just yoga positions. The focus is on finding a flow rather than being trapped in set structures. We invite you to a new dimension in yoga via a playful and curious perspective that is often forgotten.

The weekend includes: – Inspirational workshops – Breathing and mobility exercises and an introduction to AntiGravity®️ Aerial Yoga as well as meditation – Fundamental and life-affirming morning sequences in yoga that you can adopt and enjoy after arriving home – Review of the body, the foot and our natural biomechanical movement patterns – Video analysis of your before & after running step – Vital exercises to improve strength, flexibility, balance, rhythm and running sense – How we reach our goals, results and progress, while maintaining well-being throughout life.

Who is Isabella Habijan?
Isabella is passionately motivated by the following things in life: to live life in motion, to meet people and understand their driving forces; and to release the mind through dance. She loves to inspire her participants and help them connect with their inner selves in her dance, yoga or AntiGravity®️ classes. She believes that one of the ways to be happier is to listen to one’s inner self and curiously explore the path that the heart guides us to follow. In addition to training trainers in AntiGravity®️ Aerial Yoga, being a Personal Trainer and Nutrition Coach, Isabella is teaching everything from yoga to free movement classes. Isabella runs her own company Wings by Bella, lectures and organises her own retreats and workshops both in Sweden and abroad.

Who is Sebastian See?
With a broad background in sports both as a professional coach and practitioner, Sebastian has dabbled in most sports. As a highly regarded lecturer and professional coach in running, biomechanics and pedagogy, he is often invited to forums that concern most areas when it comes to training and health. By coaching everything from exercisers to professional athletes, especially in running, there are many insights he loves to share. Maximising the individual’s results, without having to perform at a maximum level every day, is precisely what motivates him to help clients move forward to achieve their innermost desires and goals. Running is the most fundamental basic movement of humans, and if we do it correctly, we are healthier and the risk of injury is minimised. Then the fun of running will last for the rest of our lives. Or as Sebastian usually says: “An efficient body extends your lifespan!”

How do I get to Rönneberga on Lidingö?

Travelling from Stockholm by public transport: Take the metro to Ropsten and then bus 204 towards Elfvik. The bus stop is located on the main road and named Lovik. Walk 450 m to Rönneberga. The bus trip take approximately 20 minutes.

Travelling by car: Just after crossing the Lidingö bridge, turn right and follow the signs toward Elfvik. Continue on the same road for approximately 10-12 minutes. When you see the sign Rönneberga, turn right.

Price: 4900 SEK

We warmly welcome you to join us for an unforgettable experience!

Isabella & Sebastian