AntiGravity® Aerial Yoga

Let your students bring yoga up in the air 

Vill du hjälpa dina deltagare att hitta kontakt med kropp och sinne i svävande meditationer, asanas eller flygandes i luften?

AntiGravity® Aerial Yoga är fortsättningskursen för dig som under två dagar vill fördjupa dig i tekniken.

Under utbildningen får du: 

  • Utforska området aerial yoga
  • En övningsbank med 3 helt nya klassformat där fokus ligger på asanas i luften, rörlighet och "flips & tricks"
  • Lära dig att coacha dina deltagare säkert genom modifikationer/progressioner
  • Lära dig hur du assisterar dina deltagare

Pris: 8500 SEK 

Var? YouYoga i Stockholm.

Nästa utbildningstillfälle: 8-9 april 2022 Kontakta oss vid intresse.

Nästa utbildningstillfälle ONLINE:   Kontakta oss vid intresse.

Nivå: Fortsättning

Förkunskap: För att delta på denna utbildning behöver du ha genomfört och blivit godkänd på grundkursen AntiGravity® Fundamentals 1 & 2.

Info in English

AntiGravity® Aerial Yoga will give you the right tools to explore the field of aerial yoga and the 3-dimensional space. 

During this 2-day course you will: 

  • Explore the field of aerial yoga
  • Learn to teach 3 new class designs with focus on flying and floating asanas, mobility and flips and tricks
  • Learn how to coach your students safely through modifications/progressions
  • Learn how to spot your students

Price: 8500 SEK 

Where? YouYoga in Stockholm

Next Teacher Training: 8-9 April 2022. Contact us to enquire.

Next Teacher Training ONLINE:  Contact us to enquire.

Level: Intermediate

Requirements: In order to do this training you must have completed the AntiGravity® FUNdamentals Teacher Training.