no alt text set

Pris: 13990 SEK

Eary-bird pris: 12990SEK (Går ut juni 30, 2023)

Vill ta steget att genom AntiGravity® inspirera dina deltagare till att öppna sina vingar och flyga eller få en djupare förståelse för tekniken?

Eller vill du lära dig grunderna och fördjupa dig i AntiGravity för din egen skull?

Denna utbildning ger dig båda möjligheterna.

AntiGravity® Fundamentals 1 & 2 är grundutbildningen som under 3 dagar ger dig alla verktyg att instruera en AntiGravity® -klass i en hammock på ett säkert och lustfyllt sätt.

Vill du lära dig grunderna och fördjupa dig i AntiGravity för din egen skull är denna utbildning perfekt även för dig.

Under utbildningen får du:

  • Förståelse för filosofin och principerna bakom tekniken samt hur du utför övningarna på ett säkert och lekfullt sätt.
  • En övningsbank med 3 färdiga klassformat.
  • Lära dig hur du på ett säkert sätt leder dina deltagare att utföra inversioner.
  • Lära dig att coacha dina deltagare säkert genom modifikationer/progressioner.
  • Lära dig hur du assisterar dina deltagare.

Grundutbildningen öppnar upp dörrar till fortsatt utbildning inom AntiGravity®-familjen till exempel AntiGravity® Aerial Yoga, AntiGravity® Suspension Fitness eller AntiGravity® Restorative Yoga.

Nivå: Alla

Förkunskap: Du behöver inte ha någon förkunskap, certifikat eller grundutbildning inom gruppträning eller ha tränat AntiGravity® tidigare för att delta på denna utbildning. Däremot är det viktigt att du har god kroppskännedom och att du känner dig bekväm att stå inför människor, leda människor och en vilja att se dem utvecklas genom din coachning. Andra viktiga egenskaper är att du vill dela glädjen och passionen för AntiGravity®, att du är tydlig och glad samt att du ser alla deltagare. Flexibilitet, koordination, corestyrka är såklart ett plus.

Nästa utbildningstillfälle: 3 dagar, 6-8 oktober 2023

Tid:  08:30-17:00

Plats: Cocoon, Segelbåtsvägen 7, Stora Essingen, Stockholm

Info in English

The AntiGravity® Fundamentals 1 & 2 teacher training course will during 3 days give you the necessary tools you need to deliver a safe and fun fundamentals class.

Would you like to deepen your knowledge in the technique to develop as a person and in AntiGravity is this training perfect also for you!

During the training you will:

  • Get an understanding of the philosophy and principles behind the technique and learn the sequences in a safe and fun way.
  • Be able to teach 3 new types of classes
  • Learn how to safely lead your students through zero compression inversions
  • Learn how to coach your students through modifications and progressions 
  • Learn how to spot your students

This fundamentals training opens up to further development within the AntiGravity® family such as AntiGravity® Aerial Yoga, AntiGravity® Suspension Fitness or AntiGravity® Restorative Yoga.

Level: All

Experience: You don’t need any previous experience, certificates or prior education in group training or AntiGravity®. However it’s important that you have good body awareness and be comfortable to lead students and have a desire to help them develop through your coaching. Other important qualities are a desire to happily share your passion for AntiGravity®, that you are clear, happy and see all students equally. Flexibility, coordination and core strength are obviously all a plus.

Upcoming training dates: 3 days, 6-8 oktober

Times: 08:30-17:00

Venue: Cocoon, Segelbåtsvägen 7, Stora Essingen, Stockholm