Regler och villkor

Klasser och bokning 

Du kan gå på alla prova-på-klasser och eventklasser som du ser på hemsidan. One-to-one-klasser(PT)/small group training-klasser, kurser eller workshops räknas inte till vanliga klasser och där sker din investering till varje kurs/workshop separat.  

Första prova-på-klassen  är donationsbaserad, där du ger det du tycker att klassen är värd/det du kan ge. När du går på våra prova-på-klasser på måndagar 17:30 investerar du 250 SEK för 75min AntiGravity Fundamentals. För våra  75/90min eventklasser investerar du 325 SEK per klass.

10-klippkort är giltigt i 6 månader från inköpsdatum. 10-klippkortet är inte återbetalningsbart men kan förlängas vid speciella omständigheter. Du kan gå på både prova-på-klasserna och eventklasserna med 10-klippkortet. Investering: 2 200 SEK

Anmälan och avbokning:  Du anmäler dig till hello@antigravityfitness.se och du får en bekräftelse via e-mail att du är inbokad.  Prova-på-klasserna på måndagar 17:30 kan du avboka utan avgift fram till 5h innan klassens starttid, därefter debiteras fullt pris. Eventklasserna behöver du avboka 24h innan eventklassens starttid, därefter debiteras fullt pris. 

För privata one-to-one klasser, där avbokning sker med mindre än 24h innan utsatt tillfälle, kommer fullt pris att debiteras.

Workshops och kurser

Avbokningar som sker minst 14 kalenderdagar innan workshopen/kursen kommer att återbetalas till fullo. Mellan 14 dagar och 48 h får du ingen återbetalning om inte din plats fylls innan workshopen/kursen börjar.  Om kursen/workshopen ställs in av oss, kommer du att erbjudas en återbetalning eller en möjlighet att använda innestående pengar till framtida kurser/workshops som har samma längd. 

Instruktörsutbildningar

Våra instruktörsutbildningar har olika längd. Grundutbildningen (AntiGravity Fundamentals) är 4 dagar lång, medan våra fortsättningsutbildningar är 2 dagar långa. Vår PT-utbildning är 1 dag lång. Investeringen du gör varierar beroende på längd på utbildningen. 

Avbokningar som sker upp till 60 dagar innan utbildningens startdag kommer återbetalas till fullo. Om du av någon anledning behöver avboka utbildningen 30-60 dagar innan startdag, kommer du att återbetalas 50%. Ingen återbetalning sker för avbokningar mindre än 30 dagar innan startdag. 

För att avboka, skicka ett e-mail till hello@antigravityfitness.se minst 30 dagar innan utbildningens startdag.

Om AntiGravity Sweden av någon anledning pga oförutsedda omständigheter, behöver ställa in eller skjuta upp utbildningen, kommer de registerade deltagarna att meddelas. Självklart kommer du att återbetalas det du redan investerat i utbildningen. Du har också möjlighet att ha det innestående till nästa utbildningstillfälle. 


Vi ansvarar inte för borttappade, stulna eller skadade ägodelar. Du är ansvarig för dina ägodelar.