AntiGravity® Fundamentals

Let your students flip their world upside down

Vill ta steget att genom AntiGravity® Aerial Yoga inspirera dina deltagare till att öppna sina vingar och flyga? Eller vill du fördjupa dig i tekniken för din egen skull?

AntiGravity® Fundamentals 1 & 2 är grundutbildningen som under 3 dagar ger dig alla verktyg att instruera en AntiGravity®-klass i en AntiGravity® hammock på ett säkert och glädjefyllt sätt.

Under utbildningen får du: 

 • Förståelse för filosofin och principerna bakom tekniken samt hur du praktiskt utför övningarna på ett säkert och lekfullt sätt. 
 • En övningsbank med 3 färdiga klassformat
 • Lära dig hur du på ett säkert sätt leder dina deltagare att utföra inversioner
 • Lära dig att coacha dina deltagare säkert genom modifikationer/progressioner
 • Lära dig hur du assisterar dina deltagare
 • Grundutbildningen öppnar upp dörrar till fortsatt utbildning inom AntiGravity®familjen till exempel AntiGravity® Aerial Yoga, AntiGravity® Suspension Fitness eller AntiGravity® Restorative Yoga

Pris: 13 990 SEK 

Var?  Cocoon Yogastudio, Segelbåtsvägen 7, Stora Essingen, Stockholm

Nästa utbildningstillfälle:  6-8 oktober 2023 Kontakta oss vid intresse.

Nästa utbildningstillfälle ONLINE:   Hösten 2023. Kontakta oss vid intresse.

Nivå: Alla

Förkunskap: Du behöver inte ha någon förkunskap, certifikat eller grundutbildning inom gruppträning eller ha tränat AntiGravity® tidigare för att delta på denna utbildning. Däremot är det viktigt att du har god kroppskännedom och att du känner dig bekväm att stå inför människor, leda människor och en vilja att se dem utvecklas genom din coachning. Andra viktiga egenskaper är att du vill dela glädjen och passionen för AntiGravity®, att du är tydlig och glad samt att du ser alla deltagare. Flexibilitet, koordination, corestyrka är såklart ett plus.

Julia Kjellsson

Det roligaste och mest givande jag har gjort

Det är en intensiv utbildning men det ges tid till repetition och reflektion. Isabella är mästare på att känna in vad gruppen behöver och anpassar dagarna så att alla kan ta till sig materialet. Genom att leka och diskutera blir det roligt att lära sig och man får en sammanhållning inom gruppen där ingen är rädd för att fråga eller be om hjälp. Efter avslutad kurs känner jag mig inspirerad att hjälpa andra människor att upptäcka denna fantastiska träningsform men också trygg i att hålla egna klasser. 

Julia Kjellsson

Info in English

The AntiGravity® Fundamentals 1 & 2 teacher training course will during 3 days give you the necessary tools you need to deliver a safe and fun AntiGravity® class. 

During the training you will:

 • Get an understanding for the philosophy and principles behind the technique and learn the sequences in a safe and playful way. 
 • Be able to teach 3 new class designs
 • Learn how to safely lead your students through zero compression inversions
 • Learn how to coach your students through modifications and progressions 
 • Learn how to spot your students

This fundamentals training opens the door to further development within the AntiGravity® family such as AntiGravity® Aerial Yoga, AntiGravity® Suspension Fitness or AntiGravity® Restorative Yoga

Price: 13 990 SEK 

Where? Cocoon Yogastudio, Segelbåtsvägen 7, Stora Essingen, Stockholm

Next Teacher Training Date: 6-8 oktober 2023  Contact us to enquire.

Next Teacher Training ONLINE: Fall 2023 Contact us to enquire.

Level: All

Requirements: You don't need any previous experience, certificates or prior education in group training or AntiGravity®. However it's important that you have good body awareness and be comfortable to lead students and have a desire to help them develop through your coaching. Other important qualities are a desire to happily share your passion for AntiGravity®, that you are clear, happy and see all students equally. Flexibility, coordination and core strength are obviously all a plus.